Reserveren in De BOkes

Klik hier

cookie en privacybeleid

Welke persoonsgegevens houdt de BOkes bij?

  • ​​Indien u een reservatie boekt houden wij volgende gegevens bij: naam organisatie of bedrijf (indien van toepassing), naam, e-mailadres en telefoonnummer.
  • Indien u inschrijft op de nieuwsbrief: e-mailadres.
  • Indien u het contactformulier invult: naam en e-mailadres


Waar komen de persoonsgegevens vandaan?

De BOkes verzamelt enkele persoonsgegevens die door u zelf zijn aangeleverd. Wij houden geen publieke of onrechtstreeks verzamelde persoonsgegevens bij.

Waarvoor gebruikt de BOkes deze persoonsgegevens?

De BOkes gebruikt deze persoonsgegevens om:

  • u te contacteren om te antwoorden op de door u gestelde vraag
  • u te contacteren in functie van uw reservatie
  • een factuur op te maken (indien dit door u wordt gevraagd)
  • u op de hoogte te houden van ons aanbod en de suggesties via de nieuwsbrief

Waar en hoelang bewaart de BOkes deze persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een electronische databank. Deze is enkel toegankelijk voor de medewerkers van de BOkes. 
Wij delen de persoonsgegevens met geen enkele andere organisatie.
Uw persoonsgegevens worden door de BOkes bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals hierboven omschreven te verwezenlijken. Uw persoonsgegevens orden daarna nog bijgehouden voor een periode van 10 jaar.

Welke rechten hebt u om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen?

U kan steeds de persoonsgegevens bekijken die wij van u bijhouden. U kan hiervan een gratis kopie opvragen.
Indien bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan kan u deze verbeteren of vervolledigen.Gelieve ons op de hoogte te houden indien er wijzigingen zijn.
Indien u van mening bent dat de BOkes bepaalde persoonsgegevens verwerkt op onrechtmatige basis, d.w.z. zonder hiervoor een correct doel te hebben, kan u vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen en ‘vergeten te worden’.
Zijn uw gegevens onjuist en heeft u gevraagd om uw persoonsgegevens aan te passen of meent u dat de BOkes uw persoonsgegevens verwerkt op onrechtmatige basis, dan kan u vragen om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Dit betekent dat de BOkes uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mag verwerken. Wij mogen uw persoonsgegevens wel blijven opslaan, maar er geen verdere verwerkingen meer uitvoeren zonder uw toestemming, tenzij in het kader van een gerechtelijke procedure, voor bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang. U kan aan de BOkes vragen om de gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt, gratis over te dragen aan u of rechtstreeks aan een derde partij. GDPR voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, zodat dit niet in alle gevallen van toepassing is. Dit moet geval per geval worden onderzocht.
U kan zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen.
U kan zich kosteloos en zonder verantwoording verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
U kunt weigeren dat uw gegevens volledig automatisch worden verwerkt. Echter, geen enkel van onze gegevensverwerkingen verlopen volledig geautomatiseerd, zonder menselijke tussenkomst.
Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, kan u deze toestemming ten allen tijde intrekken.

Indien u één of meerdere van de hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen via info@debokes.be. 
U beschikt ook over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be).

© deBokes 2024. Alle rechten voorbehouden. | Cookie & privacybeleid
Website by Exsited